Category Archives: Ớt quả khô Xuất khẩu

Ớt khô xuất khẩu

Thông tin sản phẩm: – Tạp chất: 1% (max) – Độ ẩm: 12% (max) – Đóng gói: Bao tải, Bao nilong Chúng tôi xuất khẩu ớt quả khô chất lượng cao dựa trên sự kết hợp của những kinh nghiệm truyền thống với phân bón sinh học mới về việc trồng ớt cho thị trường […]

Ớt quả khô xuất khẩu

Thông tin sản phẩm: – Tạp chất: 1% (max) – Độ ẩm: 12% (max) – Đóng gói: Bao tải, Bao nilong Chúng tôi xuất khẩu ớt quả khô chất lượng cao dựa trên sự kết hợp của những kinh nghiệm truyền thống với phân bón sinh học mới về việc trồng ớt cho thị trường […]