Category Archives: Hạt tiêu Xuất khẩu

Tiêu đen xuất khẩu

Thông tin sản phẩm: Tiêu đen xuất khẩu chất lượng cao, được thu mua từ những vùng có nguồn nguyên liệu tốt. – FAQ 550 G/L – ASTA không qua xử lý hơi nước từ 550 đến 600 G/L. – Tạp chất tối đa: 6%, không sâu mọt – Trọng lương: 250gr-500gr/l – Độ ẩm […]

Hạt tiêu xuất khẩu

Thông tin sản phẩm: Tiêu đen xuất khẩu chất lượng cao, được thu mua từ những vùng có nguồn nguyên liệu tốt. – FAQ 550 G/L – ASTA không qua xử lý hơi nước từ 550 đến 600 G/L. – Tạp chất tối đa: 6%, không sâu mọt – Trọng lương: 250gr-500gr/l – Độ ẩm […]